Per Ekströmsällskapets årsskrft 2023

Per Ekströmsällskapets årsskrift 2023

Per Ekströmsällskapets årsskrift 2023

Redaktion: Sören Björklund, Bengt Winbladh, Sven-Bertil Svensson och Terése Karlsson Halldén

Grafisk form och layout: Terése Karlsson Halldén och Bengt Winbladh

Omslaget: En bild från Konstakademiens modellskola i början av 1870-talet. Per Ekström i grå byxor stående mellan Julius Kronberg och Oskar Törnå. Stående längst till höger Jakob Kulle och längst till vänster Severin Nilsson.

Mörbylånga 2024

ISBN 978-91-527-2836-9