Målning av Arthur Percy. Odlare i Vickleby

Per Ekströmsällskapets årsskrift 2022

Per Ekströmsällskapets årsskrift 2022

Redaktion: Sören Björklund, Sven-Bertil Svensson och Bengt Winbladh

Grafisk form och layout: Bengt Winbladh och Terése Karlsson Halldén

Omslaget: Målning av Arthur Percy. Odlare i Vickleby

Fotograf målningar: Staffan Arvegård

Mörbylånga 2023

ISBN 978-91-527-2833-8