Per Ekströmsällskapets årsskrift 2021

Per Ekströmsällskapet årsskrift 2021

Per Ekströmsällskapets årsskrift 2019

Redaktion: Sören Björklund, Sven-Bertil Svensson och Bengt Winbladh

Grafisk form och layout: Bengt Winbladh

Fotografier av målningar: Eva Finder, Staffan Arvegård och Kåre Engström

Omslagsbild: Per Ekström. ”Blomsterbacken på Munkebo”

Mörbylånga 2022

ISBN 978-91-527-2832-1