Per Ekström - som vännerna såg honom

Per Ekström – som vännerna såg honom

Per Ekströmsällskapets årsskrift 2020

Redaktion: Sören Björklund, Anders Marell, Sven-Bertil Svensson och Bengt Winbladh

Grafisk form och layout: Bengt Winbladh

Teckning på omslaget: Carl Fredrik Hill

Mörbylånga 2021

ISBN 978-91-639-3854-2