Per Ekström i öländska hem

Per Ekström i öländska hem

Per Ekströmsällskapets årsskrift 2019

Redaktion: Sören Björklund, Anders Marell, Sven-Bertil Svensson och Bengt Winbladh

Grafisk form och layout: Bengt Winbladh

Fotografier av målningar: Eva Finder, Staffan Arvegård och Kåre Engström

Omslagsbild: Erik Söderbäck

Mörbylånga 2020

ISBN 978-91-639-3853-5