De drogo till Öland - Femtiofem målare från två sekler

De drogo till Öland

Femtiofem målare från två sekler

Per Ekströmsällskapets utställningskatalog sommaren 2023

Redaktion: Sören Björklund, Bengt Winbladh och Terése Karlsson Halldén

Grafisk form och layout: Terése Karlsson Halldén och Bengt Winbladh

Bilder på målningar: Staffan Arvegård, Kalmar konstmuseum och Bengt Winbladh

Mörbylånga 2023

ISBN 978-91527-2835-2