Styrelsen

Uppdaterad 2024-03-21

Ordinarie

Monika Löfvin Rosén, Ordförande
Sören Björklund, Vice ordförande
Jimmy Odenäng, Kassör
Britta Lööv, Sekreterare
Fred Johanson
Sven-Bertil Svensson
Bengt Winbladh

Suppleanter

Ulla Söderbäck
Maria Södergren
Solveig Hermansson