Målningar

Nedan följer ett urval av Per Ekströms tavlor.