Om Per Ekström

Per Ekström föddes 1844 i Segerstad på sydöstra Öland, där han också växte upp. Efter en tid som målarlärling i Kalmar sökte han sig till Stockholm och blev antagen vid Konstakademien.

I Stockholm ingick Ekström i en krets med konstnärer och författare där August Strindberg var tongivande.

Strindberg skildrar denna tid i romanen Röda rummet, där Ekström är förebild för en av huvudpersonerna, Sellén.

Ekström tilldelades kunglig medalj på Konstakademien och reste året därpå, 1876, till Paris.

Efter sex år i Paris eller i huvudstadens närhet sökte han sig 1882 till Carolles, vid Engelska kanalen i södra Normandie. Här stannade han i mer än fyra år, hade det tidvis mycket svårt men utvecklades som målare.

Ekströms medverkan på Världsutställningen i Paris 1889 blev en stor framgång. Han fick åtta oljemålningar antagna och belönas med första klassens guldmedalj för en av dem.

När han snart efteråt efter nästan fjorton år i Frankrike återvänder till Sverige är han en hyllad och respekterad målare.

Efter en kortare tid i Stockholm slår sig Ekström ner på Västkusten där han stannar i arton år. Han har hela tiden kontakt med barndomens Segerstad och återvänder till Öland varje år.

Ekström gifter sig 1904 med Hanna Karlsson och får två barn. Familjen flyttar 1909 till Borgholm.

Tio år senare lämnar familjen Borgholm och bosätter sig i Mörbylånga där målaren lever och verkar fram till sin död 1935.

Från 1890, efter hemkomsten till Sverige, fram till sin död, har Ekström rader av utställningar både i Sverige och utomlands.