Om sällskapet

Per Ekströmsällskapet bildades under sommaren 2016 och antog sina stadgar den 12 augusti vid ett första årsmöte i sockenstugan i Segerstad.

Föreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som bildats för att

”Samla och sprida kunskap om konstnären Per Ekströms (1844–1935) liv och verk”.

Sällskapet har idag sitt verksamhetscentrum på Öland och i Kalmar, men vänder sig till de konstintresserade i hela Sverige, som vill bevara minnet av en av Sveriges tidigaste och samtidigt främsta landskapsmålare.

Årsmöten kommer normalt håll i juli månad.