Särskilda medlemsträffar

Apropå medlemsavgifter: Styrelsen planerar att arrangera särskilda medlemsträffar till
sommaren. Ambitionen är att ha några enkla tillställningar med lite dryck och tilltugg och något program. Särskilda inbjudningar kommer längre fram.