Sällskapet söker bidrag

Sällskapet har ansökt om bidrag hos Sparbanksstiftelsen Öland samt hos Ölandsklubben i Stockholm. Ansökningarna gäller i det ena fallet framtagning av ny hemsida och i det andra fallet utgivning av skrifter/kataloger till kommande utställningar. Beslut, ja eller nej, i mars och april.