Nu renoveras hemsidan

Styrelsen har varit samlad för årets första möte. Plats: Capellagården i Vickleby.
Ordföranden Monika Löfvin Rosén konstaterade att ekonomin är god och under kontroll samt att produktionen av skrifter varit lyckosam.

Vid mötet beslutades att göra ett omtag med hemsidan och ta in extern hjälp för detta. Allt ska vara klart när utställningssäsongen börjar.